Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 38/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων Μεταλλειολόγων- Μεταλλουργών Μηχανικών που απασχολούνται στη βιομηχανία

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 49/11.12.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top