Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών - Περιελιγκτών, Ραδιοηλεκτρολόγων, Ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 39/1.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12744/7.9.2004 (ΦΕΚ Β 1442/21.9.2004) Υποχρεωτική από: 5.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top