Αισθητικών συμβούλων 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 23/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αισθητικών συμβούλων όλης της Χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 18/12.6.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15750/2.9.2003 (ΦΕΚ Β 1311/2.9.2003)Υποχρεωτική από: 12.6.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top