Τουριστικών Γραφείων 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων όλης της χώρας (ΗΑΤΤΑ-ΠΑΣΕΝΤ)

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 47/7.7.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15516/5.8.2003 (ΦΕΚ Β 1155/12.8.2003)Υποχρεωτική από: 10.7.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top