Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 49/10.7.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top