Κλινικών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 53/25.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12969/7.10.2005 (ΦΕΚ Β 1415/12.10.2005) Υποχρεωτική από: 25.5.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top