Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες) 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 75/16.12.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top