Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, περιελιγκτών, αρχιτεχνιτών, εργοδηγών πτυχιούχων επίβλεψης και βοηθών και μαθητευομένων καθώς και των ραδιοηλεκτρολόγων που είναι κάτοχοι αντιστοίχων πτυχίων και αδειών εργασίας, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Τροποποιητική της από 25.4.2000 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 57/10.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11595/3.8.2000 (ΦΕΚ Β 1062/29.8.2000) Υποχρεωτική από: 10.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top