Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 35/26.5.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11291/29.9.2000 (ΦΕΚ Β 1287/23.10.2000) Υποχρεωτική από: 1.6.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top