Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΟΤ 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.11.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε μονάδες του ΕΟΤ και των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 145/16.11.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12970/10.5.2001 (ΦΕΚ Β 637/28.5.2001) Υποχρεωτική από: 16.11.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top