Ξύλου (Κατεργασία) 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου και ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 67/13.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12701/25.10.2000 (ΦΕΚ Β 1382/10.11.2000) Υποχρεωτική από: 13.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top