Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερμαστών, Θερμαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως Κλινικές όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 29/6.4.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11746/23.5.2005 (ΦΕΚ Β 754/6.6.2005) Υποχρεωτική από: 6.4.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top