Συμβολαιογραφείων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.8.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 113/4.8.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top