Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών) (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 32/8.4.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11583/4.5.2005 (ΦΕΚ Β 641/13.5.2005) Υποχρεωτική από: 8.4.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top