Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.3.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Βιομηχανιών Παραγωγής Σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 35/18.4.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13547/21.11.2005 (ΦΕΚ Β 1705/5.12.2005) Υποχρεωτική από: 16.9.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top