Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) (Συμπληρωματική -επεξήγηση- της από 30.3.2005 Σ.Σ.Ε. (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 37/22.4.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11904/6.6.2005 (ΦΕΚ Β 794/8.6.2005) Υποχρεωτική από: 22.4.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top