Φυλάκων Δημοσίου 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.5.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων - φυλάκων - νυκτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας (Τροποποιητική της από 7.4.2000 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 38/31.5.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11344/12.7.2000 (ΦΕΚ Β 946/31.7.2000) Υποχρεωτική από: 6.6.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top