Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.6.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11565/12.9.2000 (ΦΕΚ Β 1168/21.9.2000) Υποχρεωτική από: 6.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top