Συμβολαιογραφείων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Συμβολαιογραφεία

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 51/23.5.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top