Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών κ.λπ. καθώς και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών που απασχολούνται στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 52/24.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12404/29.7.2005 (ΦΕΚ Β 1108/4.8.2005) Υποχρεωτική από: 24.5.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top