Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορειών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 62/7.6.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13033/13.10.2005 (ΦΕΚ Β 1496/1.11.2005) Υποχρεωτική από: 7.6.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top