Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 83/27.7.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13031/13.10.2005 (ΦΕΚ Β 1496/1.11.2005) Υποχρεωτική από: 27.7.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top