Συντακτών ΕΣΗΕΘΣΕΕ 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.5.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας (Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων) (Από 1.5.2004 έως 31.12.2005)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Μαγνησίας (Βόλου) 2/28.5.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12741/7.9.2004 (ΦΕΚ 1442/21.9.2004) Υποχρεωτική από: 13.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top