Συντακτών ΕΣΗΕΜΘ 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις Καθημερινές Επαρχιακές Εφημερίδες μελών της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης 3/13.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12749/8.9.2004 (ΦΕΚ Β 1418/16.9.2004) Υποχρεωτική από: 15.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top