Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 11/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Παιδαγωγών και Βοηθών Παιδαγωγών, που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία, της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 1/3.6.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12204/12.7.2004 (ΦΕΚ Β 1154/30.7.2004) Υποχρεωτική από: 3.6.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top