Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 32/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας για το έτος 2004

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 24/23.9.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top