Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 38/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών και Θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/22.10.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10140/12.1.2005 (ΦΕΚ Β 53/20.1.2005) Υποχρεωτική από: 22.10.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top