Ρυμουλκών 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 44/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Πάσης Φύσεως Προσωπικού που απασχολείται στα Ρυμουλκά και Ναυαγοσωστικά Γραφεία όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/25.10.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11466/19.4.2005 (ΦΕΚ Β 576/28.4.2005) Υποχρεωτική από: 23.11.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top