Εκδοτικών Οίκων, Βιβλιοπωλείων κλπ. 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 55/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτικούς Οίκους και Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 40/24.11.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11748/23.5.2005 (ΦΕΚ Β 741/1.6.2005) Υποχρεωτική από: 24.11.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top