Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.11.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών- Μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 108/4.11.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top