Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Πυροσβεστικού Προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ανήκει σε Σωματεία-Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης Διάσωσης

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 31/7.4.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top