Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.3.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών και Ηχοληπτών)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 7/8.3.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11448/12.5.2004 (ΦΕΚ Β 809/1.6.2004) Υποχρεωτική από: 8.3.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top