Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.3.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Βιομηχανιών Παραγωγής Σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 10/29.3.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10394/26.1.2005 (ΦΕΚ Β 139/4.2.2005) Υποχρεωτική από: 13.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top