Χημικής Βιομηχανίας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 24/28.6.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12848/21.9.2004 (ΦΕΚ Β 1535/15.10.2004) Υποχρεωτική από: 28.6.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top