Πλεκτού ενδύματος 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών στις Επιχειρήσεις Πλεκτού Ενδύματος

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 40/1.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12740/7.9.2004 (ΦΕΚ Β 1442/21.9.2004) Υποχρεωτική από: 1.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top