Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Αρχιθερμαστών, Θερμαστών και Ψυκτικών Πτυχιούχων Τεχνικών Σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως Κλινικές όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/14.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13489/2.12.2004 (ΦΕΚ Β 1868/16.12.2004) Υποχρεωτική από: 15.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top