Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 58/14.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13154/25.10.2004 (ΦΕΚ Β 1622/1.11.2004) Υποχρεωτική από: 14.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top