Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών ,Περιελιγκτών που απασχολούνται σε Τεχνικά Γραφεία Ανελκυστήρων όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 65/16.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13737/30.12.2004 (ΦΕΚ Β 58/21.1.2005) Υποχρεωτική από: 16.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top