Τυποποιημένων Τροφίμων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (Ιουλίου 2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Παρασκευής Τυποποιημένων Πρόχειρων - Στιγμιαίας Παρασκευής Τροφίμων

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 81/30.7.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top