Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών κ.λπ. καθώς και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 93/30.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13031/11.10.2004 (ΦΕΚ Β 1557/18.10.2004) Υποχρεωτική από: 30.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top