Σιδηροβιομηχανίας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 94/2.8.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12742/7.9.2004 (ΦΕΚ Β 1442/21.9.2004) Υποχρεωτική από: 2.8.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top