Ιατρικών επισκεπτών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 112/21.9.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10391/26.1.2005 (ΦΕΚ Β 139/4.2.2005) Υποχρεωτική από: 21.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top