Τουριστικών Γραφείων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.10.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των Εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας (ΗΑΤΤΑ-ΠΑΣΕΝΤ) (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 122/25.10.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10393/26.1.2005 (ΦΕΚ Β 139/4.2.2005) Υποχρεωτική από: 17.11.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top