Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.) 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.12.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Πολεμικής Αεροπορίας Νομού Αττικής Σ.Ε.Π.Α.Α.

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 134/20.12.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top