Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό) 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 60/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ναύσταθμο Κρήτης

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 2/11.1.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top