Πλεκτού ενδύματος 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 41/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Πλεκτού Ενδύματος όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 24/02.8.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12754/8.9.2005 (ΦΕΚ Β 1329/21.9.2005) Υποχρεωτική από: 2.8.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top