Συντακτών ΕΣΗΕΜΘ 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, που απασχολούνται στις Καθημερινές Επαρχιακές Εφημερίδες μελών της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης 1/21.6.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12372/22.7.2005 (ΦΕΚ Β 1099/3.8.2005) Υποχρεωτική από: 23.6.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top