Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. καθώς και των ψυκτικών μέσων σχολών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 36/2.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12153/21.7.2006 (ΦΕΚ Β 1252/8.9.2006) Υποχρεωτική από: 2.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top