Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 8/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 1/25-5-2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11853/3.7.2006 (ΦΕΚ Β 983/25.7.2006) Υποχρεωτική από: 26.5.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top