Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 12/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, συντηρητών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αρχιθερμαστών, θερμαστών και ψυκτικών πτυχιούχων τεχνικών σχολών που εργάζονται στις πάσης φύσεως κλινικές όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 5/8.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11854/3.7.2006 (ΦΕΚ Β 999/26.7.2006) Υποχρεωτική από: 8.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top